fredag 19 februari 2010

Låt politiska organisationer komma in

De senaste dagarna har diverse rykten om valfusk spridit sig runtomkring i landet. Det har främst handlat om Moderaternas provval i Stockholm, men även om andra partier på andra håll. Låt mig vara helt ärlig, jag är inte förvånad. Med krympande partiorganisationer kan det på sina håll räcka med ett dussintal röster för att fuska till sig en åtråvärd post inom politiken, att människor faller för den lockelsen är dock fortfarande väldigt tråkigt. På många håll krymper partiorganisationerna och lämnas mer sårbara för sådana här oegentligheter; att medlemmar i våra organisationer faller för den lockelsen är naturligtvis beklagansvärt och oförlåtligt. Det har talats om diverse partiinterna lösningar såsom att sätta en gräns för hur kort tid en medlem behöver ha varit med i partiet innan dennes röst är giltig i något val. Lösningar som dessa får säkert en effekt och kan säkert till viss del stävja möjligheterna till fusk, men de kommer inte åt det verkliga problemet, att partiorganisationerna inte har tillräckligt mycket medlemmar och på alltför många håll saknar levande och demokratiska föreningskulturer.


Jag tror att detta till stora delar grundar sig i att politiken stängs ute mer och mer från det offentliga rummet, i synnerhet våra skolor och universitet. Som riksordförande för Moderata Studenter får jag dagligen höra från medlemmar runt om i landet som rapporterar om hur svårt det är att få komma in på universiteten för att sprida politiska budskap, likaså mina vänner i ungdomsförbunden. Exakt varför politiken inte hör hemma på våra högre lärosäten är det dock få som har något bra svar på, det bara är så. Detta är lika oroande som beklagligt: om den politiska debatten inte är relevant på just de platser där den akademiska utvecklingen sker och där landets framtida ledare fostras befarar jag att vi, som värnar vår levande demokrati, har en mycket dyster framtid framför oss.


Politiken kommer att sakna den idémässiga utveckling som den behöver för att möta morgondagens utveckling och våra politiska företrädare kommer att i allt större utsträckning vara människor som endast gått den politiska banan, och saknar anknytning till arbetsliv, näringsliv och verkligheten för väljarna. Därför är mitt budskap till alla er som vill se mer kompetenta politiker och mindre fusk: släpp in politiken, ni kommer inte att ångra er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar