torsdag 27 maj 2010

Fullt ös just nu

Det börjar kännas på allvar att det är valrörelse nu. Har kommit hem efter att ha spenderat tre dagar på kampanjturné, riktigt roligt har det varit. Den spända stämning som uppstod mellan vår förbundsordförande Niklas Wykman och Grön Ungdoms representant på dagens debatt på Högskolan i Kalmar vittnade även det om att ett val är på ingång.

Moderata Studenter har haft turné hela veckan, tyvärr missar jag måndag och fredag pga jobb, men ja, lyckligtvis har vi en organisation fylld med duktiga människor beredda att göra en insats :)

Igår var f.ö. en riktig succédag med 20 värvade medlemmar till MST Jönköping. Tog mig då friheten att spela in en video med lite sunda tips för hur man kan kampanja på en högskola ;)

http://bambuser.com/channel/Moderata+Studenter/broadcast/780234

lördag 15 maj 2010

Vikten av att vara snäll

Läste idag ett inlägg på Johan Ingerös blogg om "Röd depression". Han väljer citerar ett inlägg från en socialdemokratisk bloggare vid namn Tord Oscarsson som uttalat sig om skillnaden mellan en liberal och socialistisk syn på politiken. Det var såpass bra att jag väljer att göra likadant själv:

"I fjolårets sista nummer bad tidskriften Neo ett antal personer skriva vad de är optimistiska om inför framtiden. Är det en slump att det inte var Ordfront eller Arena? Tror inte det. Nyliberaler är gladare än vänstermänniskor. [...] I vänsterns samhällsanalyser är tonen dyster, till och med sorgsen. Talas det om lycka och välbefinnande så är det negerande, som opium för folket.

Man ägnar sig hellre åt att ifrågasätta och genomskåda det som uppfattas som lyckobringande för flertalet. När en liberal påpekar hur många som lyft sig ur misär berättar en vänstermänniska hur många som är kvar i den."

Enligt mig en mycket träffsäker observation och för mig personligen en av de viktigaste anledningarna till att jag valde att engagera mig i MUF och Moderaterna i stället för något av de andra partierna. Men jag anser även att det finns en annan aspekt till denna observation som vi behöver bli bättre på, nämligen att vara snäll. Liberalen väljer att se till de som lyckats, vänstermänniskan till de som inte lyckas. Det är väldigt lätt att framstå som snäll och god genom att alltid ta de svagas parti och enligt min egen hobbyanalys en stark orsak till att vänstern ses som "mjukare" jämfört med högerpartierna när man frågar väljare om deras syn på saker och ting.

Individualismen talar nämligen inte så mycket om det där med snällhet, bland de som hamnat snett ideologiskt upphöjs nästan motsatsen. Men jag anser att det är en ack så fundamental del inom liberalismen och en av de viktigaste grundpelarna i ett fungerande samhälle. Att människor är snälla mot varandra skapar nämligen ett starkt civilsamhälle, därför att vara snäll kan innebära så många goda saker; tillit, förståelse och öppenhet är bara ett par av de saker som ordet rymmer.

För jag tror helt och fullt, att kan vi Moderater kombinera vår tro på framtiden med vår syn på varje människa som unik individ tillsammans med just snällheten, då kommer vänstern bara att ha sin deprimerande världssyn kvar att konkurrera med.

torsdag 29 april 2010

Jag känner mig inspirerad av de rödgröna!

Men kanske inte riktigt på det sätt som de tänkt sig.

Jag har lyssnat på Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Styrkan i Moderaterna just nu är enorm, kompetensen ofantlig. Men allt detta står sig just nu slätt mot just känslan av att det viktigaste i höst kanske inte nödvändigtvis är att alliansen vinner, utan att vänsterexperimentet förlorar.

Gånggånggång visar denna grupp att den inte är trovärdig, inte regeringsduglig och inte kompetent. Sverige förtjänar en politik som för oss framåt och försäkrar landets status som föregångsland.

Vågar man egentligen tänka på vad konsekvenserna blir av att förbifarten stoppas, kärnkraftsuppgörelsen rivs upp, bensinskatten höjs, jobbskatteavdraget rivs upp, arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas, förmögenhetsskatten återinförs, fastighetskatten höjs etc. etc. etc. Att hamna i samma situation som PIIGS gruppen verkar vara de rödgrönas mål.

Nej det är mer av detta som Sverige behöver!

måndag 19 april 2010

Behövs ett ideologiskt budskap?

Jag brukar ofta fundera över ideologiska frågor och huruvida det finns någon betydelse i att som politiker ha någon ideologisk insikt.

Ideologi för mig handlar främst om att finna ett svar på vad som är sant i denna värld, för har man svaret på det då är det svårt att ha fel om vilken politik som är bäst för att göra tillvaron bättre. Ibland har jag faktiskt fått känslan av att för många vänsterpolitiker, som utgår ifrån nihilismen, medvetet eller omedvetet, handlar politik snarare om att i brist på en existerande sanning skapa en sanning. Jag tror att just idéen om att med politiska beslut kunna ändra människan från något den är till något den inte är tyvärr är det mest destruktiva som någonsin fått rot i denna värld.
Vi människor har gång på gång under historien bevisat att vi är födda till att vara fria tänkande individer och att det är i samhällen som drivs av idéen om detta som den största lyckan gått att finna. Så i grund och botten tror jag att svaret ligger någonstans i att om du själv inte har en idé om vart du vill så kommer du aldrig heller att kunna leda någon annan dit. Ur en väljares perspektiv blir ideologin hos dennes politiska företrädare än viktigare, för utan en ideologisk kompass är risken hög att svaret på frågan om vad som är rätt eller fel tar sin bas i denna persons godtycke. Människor som vill ha makt men inte kan förklara varför är enligt mig inga trygga företrädare.

Av denna anledning skriver jag idag en lite mer ideologisk text på Newsmill. Inget jag planerar att göra varje dag, men något jag anser vara viktigt att göra då och då för att visa på att idéerna och ideologin för mig har en självklar plats i politiken.

onsdag 14 april 2010

Vi måste sluta dalta med unga brottslingar

Problemet med samhällets brist på reaktioner mot unga kriminella är en av de frågor som jag brinner för mest. Om man ska ha utgångspunkten att människan är en moralisk varelse som kan bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel, då måste unga kriminella bestraffas kännbart. Görs inte detta, utan att de snarare daltas med och förvandlas till offer enligt gängse vänsterflumideologi som råkar vara gällande inom kriminalvården så kommer vi aldrig att kunna gå mot ett samhälle där rätt är rätt och fel är fel.

Johan Ingerö skriver vettigt om detta på: http://ingero.blogspot.com/2010/04/kaniner-och-kakfarare.html

Här har vi ett varnande exempel på hur illa det är ställt med den moraliska kompassen hos vissa av våra unga medborgare: http://svtplay.se/v/1961481/filmade_nar_de_eldade_upp_kanin

Är du kommunpamp eller aspirerande MSUare? Träffa MST på KRIKS!

På fredag går 2010 års Kommunala Rikskonferens av stapeln. Självklart kommer vi från Moderata Studenter att vara där för att berätta om vår organisation och allt gott vi kan göra för att vinna de studenter som finns i landets olika kommuner!

Så om du är intresserad, stanna gärna förbi vid vårt bås för en liten pratstund.

Jag vill dessutom meddela att jag nu haft min första debatt som riksordförande. Nervositeten var inte fullt lika påtaglig som jag trodde den skulle vara. Känslan av att verkligen vara från det parti som företräder arbetslinjen blev mycket påtaglig när jag stod där vid debattbordet och fick höra vänsteralliansens rop på bidrag (+2000kr i studiemedel var tydligen rimligt enligt vänsterpartisten).

Denna valrörelse kommer att handla om vilken politik som skapar morgondagens välfärd. I vissa stunder känns det som att vänsteralliansen helt gett upp hoppet om att kunna besvara den frågan.

måndag 29 mars 2010

Stor succé för våra första kampanjutbildningar!Moderata Studenters kampanjutbildningssatsning körde igång i helgen. Lund och Jönköping fick besök från vice riksordförande Michael Wigg som är den som tagit fram utbildningen. Jag har varit med på ett hörn också, vilket jag är mycket stolt över, men Michael har verkligen dragit det stora lasset! Tack även till Ida och Evelina från riksstyrelsen som hjälpte till med utbildningarna i helgen.

Utbildningarna verkar ha varit mycket lyckade. På frågan "är du nöjd med helgen?" svarade Tobias Stomilovic, ordförande för MST Jönköping: "Absolut! Jag är hur nöjd som helst. Både jag och de andra som var med lärde sig väldigt mycket. Bara positiva kommentarer!"

Snart kommer fler städer att besökas och förhoppningsvis kommer vi att ha Sveriges bästa kampanjare när väl valrörelsen drar igång på allvar!

fredag 26 mars 2010

Riksstyrelsens kommande arbete!

Här kommer en lite update kring vad riksstyrelsen planerar att genomföra den kommande månaden! Listan är på intet sätt uttömmande utan detta är de datum som vi just nu vet att vi kommer att göra något specifikt på.

Under hela perioden kommer vi självfallet att arbeta med att få igång en ny webbsida och att få medial uppmärksamhet. Ida kommer att aktivt rekrytera människor ute i distrikten för genomförandet av vår Dorm knocking kampanj! En Re:Call vecka kommer även att hållas i mitten av April.

Bilden har inget med något att göra, men jag kände att det passade med lite kärlek innan jag började radda upp alla datum ;)


26/3 - Ida, Micke och Evelina besöker MUF Student Uppsala's årsmöte och berättar om styrelsens arbete och valet.

27/3 - Ida, Micke och Evelina håller kampanjutbildning i Jönköping.

28/3 - Michael och Evelina håller kampanjutbildning i Lund.

29/3 - Årsmöte MST KTH, Ida närvarar som RS representant.

1/4 Vårkampanjstart i Örebro. Ida och Micke håller rodret.

10-11/4 Micke och Evelina håller kampanjutbildningar i Örebro och Linköping. Ida och jag själv representerar Moderata Studenter på MSU's rikskonferens.

15-17/4 Jag själv, Micke, Ida och Evelina driver en monter på Kommunala Rikskonferensen där vi berättar om Moderata Studenter och våra planer i valrörelsen. Vi kommer även att söka samarbetsmöjligheter med partister intresserade av vår verksamhet.

25/4 Micke och Evelina, eventuellt även jag själv, kommer att hålla i en kampanjutbildning med MST i Stockholm.

I början av maj kommer jag att åka runt på en rad debatter runt om i landet. Exakta datum kommer senare!

Thats all for now, mer kommer senare när vi får bättre koll på vilka datum som gäller i maj och juni!

torsdag 25 mars 2010

Mänskligheten från sin absolut sämsta sida

Vilken ansvarslöshet, vilken grymhet, vilken brist på medmänsklighet. Detta är den typ av beteende som ofta går att hitta i enskilda individer, förövarna. Men att se ett helt samhälle förvridas på detta sätt till något så perverst och främmande, det är verkligen tragiskt. Personligt ansvar har man ALLTID, det går aldrig att gömma sig bakom en institution.

Att killen faktiskt blev dömd får man ändå ses som något positivt. Har alldeles för många tjejkompisar som drabbats av övergrepp utan någon överhuvudtaget gripits. Vi i Sverige behöver verkligen göra en uppryckning här, både attitydmässigt och polisiärt.

Surprise surprise, framgångsrika människor jobbar mer

Blir ändock förvånad över kommentarerna till artikeln. På vissa verkar det som att det inte skulle spela någon roll att det är såhär, trots att det på ett väldigt tydligt sätt omintetgör Marx teorier om klasser och kapital, enkla jobb är ju så mycket tråkigare och slitsamma i jämförelse med det arbete som egenföretagare och höga tjänstemän utför.

För det första ger jag inte mycket för den analysen. Hårt arbete är jobbigt oavsett om det handlar om att hålla föredrag och leda möten eller klyva ved, det vet jag från egen erfarenhet. Sen vad vill man exakt säga med det, att människor som har stimulerande jobb ska straffas med högre skatt därför att det är orättvist? Snacka om bra incitament för att jobba för samhällets utveckling "gör inget utmanande och stimulerande för då jävlar ska vi trycka ner dig".

Tacka vet jag borgerlig politik.

tisdag 23 mars 2010

Skriver idag på SvD Brännpunkt

Äntligen hemma från en lång dag med kundtjänst. Kul att se att det kommit endel reaktioner på den replik jag skrev på Svd's Brännpunkt idag om studenters möjligheter till att själv tjäna lite pengar.

Som vanligt handlar replikerna från vänsterhåll om att vi Moderater i princip ser studier som något man gör mellan morgon och nattskiftet på varvet. Vilket struntprat. Jag har pluggat ekonomi och juridik i sex år på tre olika lärosäten och har en, som jag ser det, väldigt god insyn i hur olika studiesituationen kan vara från en person till en annan. Självklart går det inte alltid att arbeta heltid (eller ens deltid) om man läser vissa av de tuffare utbildningarna.

Att det ska vara så att vissa utbildningar är "tuffare" anser jag vara ett problem i sig, då jag tycker att våra humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar på många håll är kraftigt eftersatta. Känns skönt att det börjar hända lite saker med lärarutbildningen i alla fall, för den är viktig.

Men vem exakt ska våra generella studiestödssystem egentligen basera sig på? Jag är född och uppväxt i en liten ort i mellannorrland som heter Bollstabruk (utifall någon fått för sig att bara folk från förmögna bakgrunder är Moderater). Jag har i princip inga sparade belopp och mina föräldrar går knappast att anse som rika. Har detta inneburit några problem under mina studier? Nej. Självklart har mamma och pappa ställt upp när det har behövts och det vet jag att föräldrarna till de flesta av landets studenter gör. Det största ekonomiska problem jag haft under min studietid har varit möjligheterna till sommarjobb och möjligheterna att få behålla pengarna från detta. Någonstans där bör även politiken komma in. Att studiemedlet skall vara den enda inkomstkällan en student behöver blir helt fel och bidrar framförallt inte till att en diskussion förs kring hur studenter skall ta ett större ansvar för sina studier och sina möjligheter till arbete.

För låt oss vara ärliga, diskussionen om studiemedel handlar alltid om de människor som bor i någon av våra större städer där hyrorna är skyhöga och som inte arbetar extra vare sig på helgerna eller på sommaren. Gärna ska personen även läsa en utbildning som helt saknar anknytning till arbetslivet. Men om diskussionen alltid ska handla om de människor som gjort fel val i livet och hur de skall kunna räddas bäst genom att vi alla andra går in och stödjer dem ekonomiskt, då är vi knappast inne på den vägen som leder till ett starkare Sverige med smartare studenter.

Som Littorin och Schlingmann skriver: S satsar på bidrag. Men bidrag bidrag bidrag löser ingenting, vi måste kavla upp ärmarna och jobba om vi skall kunna skapa en bättre framtid!

torsdag 18 mars 2010

Ingen mer särbehandling

Vad ska man egentligen säga om detta? Känns konstigt att säga att jag faktiskt inte hade koll på att detta var på gång när jag skrev mitt förra inlägg om kvotering.

Helt rätt kort och gott. Jag är stolt över att få vara en del av den rörelse som steg för steg gör Sverige till ett friare och rättvisare land. Tänk bara vart vi skulle kunna vara 2014 om saker och ting fortsätter som de gör!

onsdag 17 mars 2010

En slöseriombudsman!

Vilken underbar idé som nu har lanserats av Johan Ingerö, Timbro och Skattebetalarna! Mängden bisarra exempel på hur illa våra inbetalade pengar förvaltas av kommun, landsting och stat är i min mening skrämmande.

I min hemkommun Kramfors har man t.ex. stora planer på att bygga en åretrunt skidtunnel. Sen finns det ju andra skräckexempel...

lördag 13 mars 2010

Ständigt detta snack om kvotering

Nu har Sahlin gått ut med att om de vinner valet så kommer det vara tvångskvotering i svenska bolagsstyrelser fr.o.m 2012. Om man bortser ifrån saker som att kvotering till bolagsstyrelser är en grov inskränkning av äganderätten och annat sådant som vissa av oss håller nära hjärtat, så går det ändå bara att konstatera att kvotering är fel och att kvotering träffar fel.

Tjejer är för det första fan så mycket bättre än att de behöver kvoteras in. Det har jag själv sett under min tid i MUF Östergötland, där vi på några år gick ifrån att ha en stark manlig dominans till att se tjejer på flera av distriktets ledande positioner, samtidigt som medlemsantalet fördubblades. Tror jag att detta hade kunnat ske om dessa tjejer hade kvoterats in? Knappast. Dessa tjejer lyckades på grund av att hårt arbete och kreativtet lönar sig, inte på grund av att de råkades födas med ett visst kön.

Ett annat exempel på hur kvotering slår fel är inom mitt eget område, universitetsvärlden. Där har ett antal universitet valt att använda sig av kvotering för att få in fler killar på sina utbildningar, trots att det funnits mer kvalificerade tjejer. Att kvoteringen slår mot tjejerna här anser jag vara en mycket stark signal om att saker och ting balanserar sig av sig självt, bara man har förtroende för att kompetens kommer att premieras. Idag är det tjejerna som dominerar på våra universitet, om några år kommer dessa tjejer säkerligen att även dominera på företagen. Kvotering i nuläget skulle bara få den effekten att kompetenta människor i våra företag och på våra universitet puttas undan till förmån för de som inte är lika kompetenta.

Hårt arbete och talang är vad vi behöver mer av för framtidens Sverige, inte kvoteringssocialism!

fredag 12 mars 2010

MST SU visar på hjärta och förstånd

En bild säger mer än tusen ord... Jag tycker detta är så klockrent. De personer som jobbar hårdast för att vi skall ha en så stor och byråkratisk stat som möjligt med så lite som möjligt ägt av vanliga medborgare. De är samtidigt de som har minst respekt för allmän egendom. Tack MST SU för att ni är så grymma!


onsdag 10 mars 2010

Matchingen mellan människors val av utbildning och arbetsmarknaden behöver bli bättre

SR rapporterar om att ett antal akademikeryrken inom de kommande 15 åren förväntas få ett kraftigt överskott på jobbsökande. Exempel är t.ex. kulturarbetare och journalist och det mer förvånande yrket ekonom.

Jag är övertygad om att just matchningen mellan gymnasieskolan och högskolan är ett stort problem vi har i Sverige, vilket leder till att vissa utbildningar får långt fler studenter än vad den framtida arbetsmarknaden kan hantera. Visst, det finns de som av ren dumhet väljer en utbildning utan framtidsutsikter *host* genusvetare *host* men jag tvivlar på att majoriteten av landets ekonomstudenter gått in i sin utbildning med uppfattningen att det inte är den framtida karriären de utbildar sig för.

Personligen blev jag väldigt förvånad när jag efter att ha studerat i ca 2-3 år upptäckte hur extremt mycket bättre möjligheter t.ex. ingenjörer i industriell ekonomi har på arbetsmarknaden jämfört med de flesta andra på universitetet. Nu kanske detta är mer ett uttryck för min personliga ignorans och brist på insikt, men jag föredrar att se det som ett resultat av den i det närmaste totala brist på karriärvägledning som erbjöds på min gymnasieskola.

Jag tror egentligen inte det är något som är sådär jättekrångligt att åtgärda och förhoppningsvis kommer just karriärvägledning bli en allt viktigare konkurrenspunkt för våra gymnasieskolor. Det går ju dock att ställa sig frågan hur samhällsekonomiskt motiverat det är att staten skall betala utbildningen åt dem som studerar ämnen helt utan relevans för arbetsmarknaden.

tisdag 9 mars 2010

Grattis Micke!

Har precis kommit hem från ett födelsedagsfirande hos Moderata Studenters förste vice ordförande Michael Wigg. Dagen till ära bjöds det på mosad citrontårta (Micke råkade halka lite på vägen hem från bageriet ;)).

Det är kul att få ha sin bäste vän som förste vice och jag har en stark känsla av att vi tillsammans kommer att kunna göra stora insatser för friheten under året.

I present av mig fick Micke en bok som i romanform redogör för Roms utveckling från stadens bildande till Augustus tid. En riktigt bra bok som jag rekommenderar till alla er som är intresserade av historia. Roma av Steven Saylor.

En update om riksstyrelsens arbete!

Ojoj vad mycket det är man får göra som riksordförande, det är nästan lite förvånande ;). Nu har jag inte bloggat på ett par dagar så jag tänkte ge er en liten genomgång av vad den nya riksstyrelsen har gjort sen den blivit vald:

Haft två möten i Linköping. Där han ansvarsområden tilldelats enligt följande:

Michael Wigg: Kampanj
Mladen: Avgått pga studier i Kina
Ida Drougge: Valledare
Evelina Kogsta: Föreningsansvar
Peteris Timofejevs: Webb/Politisk produktion
Lars Hindrum: Centrala arrangmang

Varit ute på kampanjbesök i Lund, Örebro, Jönköping och Linköping.

Representerat Moderata Studenter på Skåne, Stockholm, Göteborg, Halland, Södra Älvsborg, Östergötland och nu i helgen även Uppsalas distriktsstämmor.

Hållit en presentation på Moderata Studenter på SUs årsmöte om riksstyrelsens kommande arbete.

Tagit fram en valplan

Inlett processen med att ta fram en ny hemsida.

Tagit fram en ny kampanjutbildning och kampanjhandbok som snart kommer att kunna vara medlemmarna tillhanda.

Satt ihop ett eget utbildningsspår till distriktsforum, som jag hoppas att så många av landets MST ordföranden kommer att delta på som möjligt.

Utöver detta har jag personligen representerat Moderata Studenters intressen i förbundsstyrelsen, valledningen samt den stadgegrupp som arbetar med att lägga fram ett nytt förslag till förbundsstadga i MUF.


Har säkert missat något, men jag tror att det är bra att ni får lite koll på vad vi pysslar med ;)

fredag 26 februari 2010

Facken vilseleder om LAS

Per Skedinger, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, skriver idag på SvD Brännpunkt om hur facken medvetet feltolkar och ignorerar forskning som pekar på att LAS utestänger unga från arbetsmarknaden.

Det är så sjukt irriterande att all denna fakta finns, allting pekar åt precis samma håll, att det är LAS och de höga ingångslönerna som är problemet. Ändå vågar inte ens mitt eget parti ta debatt i frågan utan väljer snarare att lyfta fram fördelarna med LAS (att äldre inte blir arbetslösa).

Förr eller senare måste sanningen och debatten fram! Ska Sverige kunna vara en framtidsnation så kan vi inte ha en ungdomsgeneration som aldrig tar sig in på arbetsmarknaden. Jag kommer att göra mitt för att frågan hålls vid liv, det har ni mitt ord på.

torsdag 25 februari 2010

Wykman vs Ferm

Min förbundsordförande Niklas Wykman tog och började dagen genom att äga upp Maria Ferm i TV4's morgonsoffa. Det där snacket om att en massa nya jobb skapas genom att satsa på grön energi blir jag så arg på. Klart det skapas nya jobb, man är ju tvungen att ta in en massa statliga pengar för att genomföra satsningarna. Men det är en jävla skillnad på att skapa jobb och att bedriva en politik som leder till FLER jobb!

onsdag 24 februari 2010

Antisemitismens röda ansikte

Just nu flyr Malmös judar från staden. Attackerade av vänsterextremister och antisemitiska muslimer, medan stadens ledare ser på och låter det hända. Nej, snarare driver på det hela genom att beskylla judarna för att inte ta ställning mot Israels ockupation av Gaza.

Jag känner mig illamående av att detta kan få låtas ske, här i Sverige! Vad har hänt med vårt land! Vi, den tysta majoriteten måste sluta blunda för vad som håller på att ske och sätta ned foten. Här i vårt land är vi alla jämlikar och INGEN skall behöva jagas på grund av sin religion eller sitt ursprung.

Själv kommer jag att på onsdag nästa vecka delta i en dagslång konferens om Israel. Sveriges judar behöver vänner just nu, jag hoppas att du är en av dem!

tisdag 23 februari 2010

Varför vissa frågor inte ska behandlas på EU nivå

Idag antogs mammaledighetsdirektivet i Europaparlamentets jämställdhetsutskott. Detta kommer att tvinga mammor att vara lediga i samband med att de fött barn... TVÅNG, smaka på ordet. En stor framgång för de länder där mammor inte har några rättigheter alls, men ett stort bakslag för ett land som Sverige där vi redan har rättigheter som går längre än vad detta direktiv gör.

En väldigt sjuk situation anser jag det vara att ett direktiv som skall stärka mammors rättigheter kommer att försämra dem i alla de länder där de redan har det bra. EU har idag visat sig från sin absolut sämsta sida.

För mer info se Europaportalen

Credit till MST Örebro

Moderata Studenter ger en känga till politikerna i Örebro genom att belysa svårigheterna att ta sig till och från Universitetet med buss. Detta gjorde de genom att själva köra sträckan med en minibuss mellan 10-12 i måndags. Fyndigt och riktigt bra jobbat! Media uppmärksammade det här och här.

måndag 22 februari 2010

M måste bli bättre på att kommunicera i miljödebatten

Läser på SvD ett inlägg om hur MP är att vilja mycket men inte kunna. Dagens understatement.

MP's politik går (enligt mig) i princip ut på att om vi allihopa bara accepterar att våra liv kommer bli lite jävligare så kommer vi kunna rädda vår planet. Ett av de mest underbara exemplen på hur fel detta är anser jag kunna finnas i den gamla telefondebatten. Förr så ägde ju staten alla telefoner och när linjen att så ej skulle vara fallet kom så oroade sig många olyckskorpar över hur kopparn skulle ta slut på grund av alla nya telefonledningar. Idag har vi något som kallas glasfiber, mycket bättre och gjort av sand. Sand är, som ni kanske känner till, ingen bristvara.

M har den bästa miljöpolitiken, för vi ser till morgondagens lösningar och till människors behov. Miljöpartiet vet inte ens vilken ideologi de står för, det är en massa tyckande och inget sammanhang. I valet 2010 måste vi visa väljarna detta!

SJ's epic failure i kommunikation

Åkte med SJ från Linköping till Göteborg tur och retur i helgen. Resor som vanligtvis tar tre timmar tog fem, vilket jag antar under omständigheterna får beskrivas som rätt okej ändå.

Däremot fick jag en högst personlig erfarenhet av hur dålig SJ har varit på att kommunicera ut vad exakt det är som händer. På lördag vid ditresan så var det bara vanliga förseningar, den snö som skulle skapa det kaos vi ser just nu hade precis börjat falla. På söndagen däremot var det något helt annat. Efter att först ha bollats mellan två tåg innan de bestämde sig för att åka iväg med det ena så fick vi alla veta att det tåg vi åkte med INTE var det tåg vi hade bokat biljetter för utan någon form av "spöktåg" som personalen lite ad hoc hade bestämt sig för att åka iväg med ändå. Därför så skulle inget arbete läggas ned på att fixa anslutningar heller. På det så fick vi ändå efter ett tag veta att alla tåg mellan Katrineholm och Linköping var inställda fram tills tidigast kl 19 (vår ankomst dit beräknades till ca kl 14). Då ett flertal timmar i Katrineholm inte var en lockande idé började jag därför försöka hitta lite information om hur jag bäst skulle kunna ta mig till Linköping ändå, varpå jag upptäcker att inte bara är SJs kundservice för både företag och privatpersoner nedstängd utan även hemsidan är omöjlig att nå. Vilken fullständigt befängd situation, att inte ens ha en fungerande webbsida under rådande förhållanden måste jag säga vara riktigt riktigt illa.

Efter ett tag blir det klart dock att tåget av någon anledning ändå blivit det tåg vi skulle åka med, så personalen har arbetat med att fixa fram anslutningar. Vid ankomsten till Katrineholm var det bara att traska rakt in i en buss som körde direkt till Linköping, kändes väldigt smidigt. Lämnades dock av en stark känsla av att företaget inte riktigt har någon strategi för att hantera situationer likt denna.

söndag 21 februari 2010

En högre utbildning av kvalité

SvD skriver om ett nytt lagförslag som kommer innebära att studenter från länder utanför EU/EES samarbetet kommer att behöva betala för att studera på svenska universitet och högskolor.

Helt rätt säger jag, svenska skattebetalare ska definitivt inte betala för att andra länders medborgare skall kunna skaffa sig en utbildning. Att ha som konkurrensfördel att "det är gratis" är vilket fall som helst knappast rätt metod för att locka stjärnskott från andra länder om man nu har den intentionen.

Sverige behöver överhuvudtaget ett mycket större fokus på att våra högre utbildningar skall vara av hög kvalité, inte på att den ska vara gratis eller tillgänglig till precis alla. Här menar jag självfallet att den ska vara tillgänglig till alla med tillräckligt bra betyg. Men människor som inte lyckas konkurrera genom studieresultat ska inte stödjas genom sänkta intagningskrav (vad det i praktiken innebär när man beslutar om fler utbildningsplatser) utan genom att förbättra utbildningsväsendet och genom det deras möjligheter till goda betyg.

Det man i framtiden skall läsa om i media gällande våra högre utbildningar är forskningsframsteg och innovationer, inte genuscertifiering eller klagomål på studenters bristande förkunskaper.

Övervakning

Läste i DN om en lite väl kränkande form av övervakning, där laptops hade försetts med kameror som kunde aktiveras via internet för att kontrollera att eleverna som lånade datorerna inte stal dem eller dylikt. Exemplet i artikeln på hur det hela hade uppdagats tycker jag även ger en väldigt konkret fingervisning om hur lätt det är att övervakningssystem missbrukas.

Jag har dock inget emot om det skulle sitta kameror lite här och var på stan, att bli medvetet övervakad för sin egen trygghets skull anser jag vara mycket annorlunda från detta nästintill bisarra exempel. Att försöka vara privat på stan (med en älskarinna eller whatever) anser jag dessutom vara ren idioti. Är man ute bland folk är man inte privat, oavsett om staten övervakar eller ej.

fredag 19 februari 2010

Tråkigheter på krogen

Läste i corren om en tjej i Norrköping som blivit drogad på krogen, men som lyckligtvis hittades (hjälplös på toaletten) av sin kompis. Sånt där är fucked up och de jävlarna som sysslar med det förtjänar en kall cell med inget annat än regnvatten och mögligt bröd. Jag brukar försöka hålla en någorlunda mjuk approach till kriminellas rättigheter, men varje gång jag möts av den bistra verklighet som faktiskt existerar så börjar jag tvivla... Däremot vill jag lägga ett gott ord för landets studentställen, av alla tjejer jag känner som drabbats av droger i drinken eller överfall så har det aldrig skett på ett studentställe, förhoppningsvis är detta mer än bara en slump.

Framtiden för fildelningsdebatten?

Ubisoft har gått ut med en ny typ av skydd som innebär att det krävs en konstant internetuppkoppling för att kunna spela deras spel.

Lite annorlunda från det "Cerberus Network" som Bioware använder sig av för att motivera sina kunder att köpa originalspel för att kunna ta del av extramaterial.

Krav på internetuppkoppling har testats som skydd för tidigare spel också, dock inte i samma extrema tappning. Det skall bli intressant att se vilken av dessa två metoder (om någon) som kommer att bli gällande praxis i framtiden, piska eller morot så att säga.

Kärnkraft och hjärnkraft

Jag brukar sitta och förundras ganska ofta kring den rödgröna rörans negativa inställning till kärnkraft. Ett argument som ofta förs fram är det att det inte finns några marknadsekonomiska incitament till att använda sig av kärnkraft, på grund av att det är oekonomiskt att producera mer el genom kärnkraft.

Det lustiga är att det liksom ger lite sken av att deras alternativ skulle vara bättre, höga skatter och vindkraft, som att DET vore ekonomiskt. Herregud vem tror de egentligen att de försöker lura? Jag känner en mycket stor oro för den framtid som Miljöpartiet står för, en avveckling av vårt industrisamhälle till förmån för ren idioti.

Tack Centern för att ni har modet att ändra åsikt i denna fråga. Tack alliansen för att ni för Sverige framåt!

Vad sysslar tanten med

Herregud, hon har ju helt tappat all fattning. Köpa parfym till fattiga människor på Haiti värd flera månadslöner, men INTE ge dem mat!!! Detta är helt sjukt, jag hoppas att de organisationer som använder sig av Carola som företrädare nu börjar att tänka om.

Det talas om att lobbyism är underutvecklat i Sverige...

Men hur är det utomlands? Kanske inte det roligaste inlägget från theonion någonsin, men lite lustigt var det ;)

In The Know: Are Politicians Failing Our Lobbyists?

Låt politiska organisationer komma in

De senaste dagarna har diverse rykten om valfusk spridit sig runtomkring i landet. Det har främst handlat om Moderaternas provval i Stockholm, men även om andra partier på andra håll. Låt mig vara helt ärlig, jag är inte förvånad. Med krympande partiorganisationer kan det på sina håll räcka med ett dussintal röster för att fuska till sig en åtråvärd post inom politiken, att människor faller för den lockelsen är dock fortfarande väldigt tråkigt. På många håll krymper partiorganisationerna och lämnas mer sårbara för sådana här oegentligheter; att medlemmar i våra organisationer faller för den lockelsen är naturligtvis beklagansvärt och oförlåtligt. Det har talats om diverse partiinterna lösningar såsom att sätta en gräns för hur kort tid en medlem behöver ha varit med i partiet innan dennes röst är giltig i något val. Lösningar som dessa får säkert en effekt och kan säkert till viss del stävja möjligheterna till fusk, men de kommer inte åt det verkliga problemet, att partiorganisationerna inte har tillräckligt mycket medlemmar och på alltför många håll saknar levande och demokratiska föreningskulturer.


Jag tror att detta till stora delar grundar sig i att politiken stängs ute mer och mer från det offentliga rummet, i synnerhet våra skolor och universitet. Som riksordförande för Moderata Studenter får jag dagligen höra från medlemmar runt om i landet som rapporterar om hur svårt det är att få komma in på universiteten för att sprida politiska budskap, likaså mina vänner i ungdomsförbunden. Exakt varför politiken inte hör hemma på våra högre lärosäten är det dock få som har något bra svar på, det bara är så. Detta är lika oroande som beklagligt: om den politiska debatten inte är relevant på just de platser där den akademiska utvecklingen sker och där landets framtida ledare fostras befarar jag att vi, som värnar vår levande demokrati, har en mycket dyster framtid framför oss.


Politiken kommer att sakna den idémässiga utveckling som den behöver för att möta morgondagens utveckling och våra politiska företrädare kommer att i allt större utsträckning vara människor som endast gått den politiska banan, och saknar anknytning till arbetsliv, näringsliv och verkligheten för väljarna. Därför är mitt budskap till alla er som vill se mer kompetenta politiker och mindre fusk: släpp in politiken, ni kommer inte att ångra er.