torsdag 29 april 2010

Jag känner mig inspirerad av de rödgröna!

Men kanske inte riktigt på det sätt som de tänkt sig.

Jag har lyssnat på Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Styrkan i Moderaterna just nu är enorm, kompetensen ofantlig. Men allt detta står sig just nu slätt mot just känslan av att det viktigaste i höst kanske inte nödvändigtvis är att alliansen vinner, utan att vänsterexperimentet förlorar.

Gånggånggång visar denna grupp att den inte är trovärdig, inte regeringsduglig och inte kompetent. Sverige förtjänar en politik som för oss framåt och försäkrar landets status som föregångsland.

Vågar man egentligen tänka på vad konsekvenserna blir av att förbifarten stoppas, kärnkraftsuppgörelsen rivs upp, bensinskatten höjs, jobbskatteavdraget rivs upp, arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas, förmögenhetsskatten återinförs, fastighetskatten höjs etc. etc. etc. Att hamna i samma situation som PIIGS gruppen verkar vara de rödgrönas mål.

Nej det är mer av detta som Sverige behöver!

måndag 19 april 2010

Behövs ett ideologiskt budskap?

Jag brukar ofta fundera över ideologiska frågor och huruvida det finns någon betydelse i att som politiker ha någon ideologisk insikt.

Ideologi för mig handlar främst om att finna ett svar på vad som är sant i denna värld, för har man svaret på det då är det svårt att ha fel om vilken politik som är bäst för att göra tillvaron bättre. Ibland har jag faktiskt fått känslan av att för många vänsterpolitiker, som utgår ifrån nihilismen, medvetet eller omedvetet, handlar politik snarare om att i brist på en existerande sanning skapa en sanning. Jag tror att just idéen om att med politiska beslut kunna ändra människan från något den är till något den inte är tyvärr är det mest destruktiva som någonsin fått rot i denna värld.
Vi människor har gång på gång under historien bevisat att vi är födda till att vara fria tänkande individer och att det är i samhällen som drivs av idéen om detta som den största lyckan gått att finna. Så i grund och botten tror jag att svaret ligger någonstans i att om du själv inte har en idé om vart du vill så kommer du aldrig heller att kunna leda någon annan dit. Ur en väljares perspektiv blir ideologin hos dennes politiska företrädare än viktigare, för utan en ideologisk kompass är risken hög att svaret på frågan om vad som är rätt eller fel tar sin bas i denna persons godtycke. Människor som vill ha makt men inte kan förklara varför är enligt mig inga trygga företrädare.

Av denna anledning skriver jag idag en lite mer ideologisk text på Newsmill. Inget jag planerar att göra varje dag, men något jag anser vara viktigt att göra då och då för att visa på att idéerna och ideologin för mig har en självklar plats i politiken.

onsdag 14 april 2010

Vi måste sluta dalta med unga brottslingar

Problemet med samhällets brist på reaktioner mot unga kriminella är en av de frågor som jag brinner för mest. Om man ska ha utgångspunkten att människan är en moralisk varelse som kan bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel, då måste unga kriminella bestraffas kännbart. Görs inte detta, utan att de snarare daltas med och förvandlas till offer enligt gängse vänsterflumideologi som råkar vara gällande inom kriminalvården så kommer vi aldrig att kunna gå mot ett samhälle där rätt är rätt och fel är fel.

Johan Ingerö skriver vettigt om detta på: http://ingero.blogspot.com/2010/04/kaniner-och-kakfarare.html

Här har vi ett varnande exempel på hur illa det är ställt med den moraliska kompassen hos vissa av våra unga medborgare: http://svtplay.se/v/1961481/filmade_nar_de_eldade_upp_kanin

Är du kommunpamp eller aspirerande MSUare? Träffa MST på KRIKS!

På fredag går 2010 års Kommunala Rikskonferens av stapeln. Självklart kommer vi från Moderata Studenter att vara där för att berätta om vår organisation och allt gott vi kan göra för att vinna de studenter som finns i landets olika kommuner!

Så om du är intresserad, stanna gärna förbi vid vårt bås för en liten pratstund.

Jag vill dessutom meddela att jag nu haft min första debatt som riksordförande. Nervositeten var inte fullt lika påtaglig som jag trodde den skulle vara. Känslan av att verkligen vara från det parti som företräder arbetslinjen blev mycket påtaglig när jag stod där vid debattbordet och fick höra vänsteralliansens rop på bidrag (+2000kr i studiemedel var tydligen rimligt enligt vänsterpartisten).

Denna valrörelse kommer att handla om vilken politik som skapar morgondagens välfärd. I vissa stunder känns det som att vänsteralliansen helt gett upp hoppet om att kunna besvara den frågan.