onsdag 18 maj 2011

Urbaniseringens charm

Då och då dyker det upp människor och organisationer som av mer eller mindre genomtänkta anledningar lyfter urbaniseringens avigsidor.

Men som WTO konstaterar är den här för att stanna. År 2007 översteg andelen av världens befolkning som lever i städer 50 procent för den första gången i historien och denna andel kommer att fortsätta stiga. Praktiskt taget all befolkningstillväxt de kommande 30 åren kommer att ske i de urbana områdena.

Något som jag skulle säga är intimt förknippad med denna urbanisering är begreppet kreativ förstörelse, dvs. in med det nya och ut med det gamla (om detta begrepp är tillämpbart på samhällen går att diskutera, men oavsett detta bör min poäng vara tydlig). Orter försvinner, nya tillkommer och storstäderna växer. Här finns många utmaningar, bland annat den att de som bor i städerna inte alltid har samma syn på betydelsen av att det byggs hus eller att grönområden ersätts med bostadsområden som de som vill flytta in.

Här är Stockholm (tyvärr) ett skolboksexempel på hur man i princip gjort alla fel som går och lyckats skapa en stad med ytterst grava bostadsproblem, något som tunga aktörer pekar på som ett tillväxtproblem för staden. Lyckligtvis finns det människor med bra idéer om hur situationen kan förbättras och de bör läsas och uppmärksammas.

Själv ska jag till London i helgen. Med lite tur blir det kanske en sväng upp i Oxo tower även denna gång. En plats där man verkligen kan känna sig som ett med det urbana samhället och äta mycket god mat, gärna med ett glas vitt vin.

För mig är nämligen det urbana mycket mer än bara ett samhällsmönster, det är en känsla; att lyfta blicken bortom det lilla och fånga ett större perspektiv.

Allra helst vill jag dock ha en billig bostad... ;)

måndag 16 maj 2011

Varför har S 81,4% av rösterna i Bergsjön?

Har inte bloggat på ett tag så jag tänkte jag börjar lite light med att lyfta en observation jag gjort i samband med omvalet. I ärlighetens namn var detta något jag även reagerade på efter valet 2010 och lite sådär gått och väntat på att någon "seriös" aktör skulle granska, men det har såvitt jag kunnat se inte skett.

Nu kanske du som läser detta ställer dig själv frågan "varför reagerar han på att S får 81,4% av rösterna i Bergsjön?".

Helt klart en relevant fråga, men när inte ens Alexandr Lukasjenko lyckas få den typen av siffror då tycker jag inte att man behöver gå in särskilt djupt på varför, utan det räcker med att konstatera att den presenterade informationen är i varje fall värd att titta lite närmare på.


Tycker du att det inte är intressant? Ja sluta läs då.

Bergsjön är dock på intet sätt unikt. Val.se utgör en alldeles underbar databas för oss valnördar, informationen är lättillgänglig och pedagogiskt presenterad. Av den anledningen blir det inte heller särskilt svårt att luska fram saker och ting som "sticker ut".

Om vi flyttar oss lite nordöst från Bergsjön hamnar vi i Vivalla i Örebro, där går liknande siffror att finna.

Rör vi oss tillbaka i tiden och mot Stockholm hittar vi Tensta.

Nu skulle kunna fortsätta men jag tror att alla ni som läser börjar se trenden. Inte ens i de sossigaste av sossefästen som Seskarö i Haparanda når man upp till den här typen av ensidig partidominans.

Så nu är frågan till dig som läser detta, densamma som den jag började med. Varför ser det ut såhär? Har borgligheten missat något? Jag tror det.

torsdag 27 maj 2010

Fullt ös just nu

Det börjar kännas på allvar att det är valrörelse nu. Har kommit hem efter att ha spenderat tre dagar på kampanjturné, riktigt roligt har det varit. Den spända stämning som uppstod mellan vår förbundsordförande Niklas Wykman och Grön Ungdoms representant på dagens debatt på Högskolan i Kalmar vittnade även det om att ett val är på ingång.

Moderata Studenter har haft turné hela veckan, tyvärr missar jag måndag och fredag pga jobb, men ja, lyckligtvis har vi en organisation fylld med duktiga människor beredda att göra en insats :)

Igår var f.ö. en riktig succédag med 20 värvade medlemmar till MST Jönköping. Tog mig då friheten att spela in en video med lite sunda tips för hur man kan kampanja på en högskola ;)

http://bambuser.com/channel/Moderata+Studenter/broadcast/780234

lördag 15 maj 2010

Vikten av att vara snäll

Läste idag ett inlägg på Johan Ingerös blogg om "Röd depression". Han väljer citerar ett inlägg från en socialdemokratisk bloggare vid namn Tord Oscarsson som uttalat sig om skillnaden mellan en liberal och socialistisk syn på politiken. Det var såpass bra att jag väljer att göra likadant själv:

"I fjolårets sista nummer bad tidskriften Neo ett antal personer skriva vad de är optimistiska om inför framtiden. Är det en slump att det inte var Ordfront eller Arena? Tror inte det. Nyliberaler är gladare än vänstermänniskor. [...] I vänsterns samhällsanalyser är tonen dyster, till och med sorgsen. Talas det om lycka och välbefinnande så är det negerande, som opium för folket.

Man ägnar sig hellre åt att ifrågasätta och genomskåda det som uppfattas som lyckobringande för flertalet. När en liberal påpekar hur många som lyft sig ur misär berättar en vänstermänniska hur många som är kvar i den."

Enligt mig en mycket träffsäker observation och för mig personligen en av de viktigaste anledningarna till att jag valde att engagera mig i MUF och Moderaterna i stället för något av de andra partierna. Men jag anser även att det finns en annan aspekt till denna observation som vi behöver bli bättre på, nämligen att vara snäll. Liberalen väljer att se till de som lyckats, vänstermänniskan till de som inte lyckas. Det är väldigt lätt att framstå som snäll och god genom att alltid ta de svagas parti och enligt min egen hobbyanalys en stark orsak till att vänstern ses som "mjukare" jämfört med högerpartierna när man frågar väljare om deras syn på saker och ting.

Individualismen talar nämligen inte så mycket om det där med snällhet, bland de som hamnat snett ideologiskt upphöjs nästan motsatsen. Men jag anser att det är en ack så fundamental del inom liberalismen och en av de viktigaste grundpelarna i ett fungerande samhälle. Att människor är snälla mot varandra skapar nämligen ett starkt civilsamhälle, därför att vara snäll kan innebära så många goda saker; tillit, förståelse och öppenhet är bara ett par av de saker som ordet rymmer.

För jag tror helt och fullt, att kan vi Moderater kombinera vår tro på framtiden med vår syn på varje människa som unik individ tillsammans med just snällheten, då kommer vänstern bara att ha sin deprimerande världssyn kvar att konkurrera med.

torsdag 29 april 2010

Jag känner mig inspirerad av de rödgröna!

Men kanske inte riktigt på det sätt som de tänkt sig.

Jag har lyssnat på Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Styrkan i Moderaterna just nu är enorm, kompetensen ofantlig. Men allt detta står sig just nu slätt mot just känslan av att det viktigaste i höst kanske inte nödvändigtvis är att alliansen vinner, utan att vänsterexperimentet förlorar.

Gånggånggång visar denna grupp att den inte är trovärdig, inte regeringsduglig och inte kompetent. Sverige förtjänar en politik som för oss framåt och försäkrar landets status som föregångsland.

Vågar man egentligen tänka på vad konsekvenserna blir av att förbifarten stoppas, kärnkraftsuppgörelsen rivs upp, bensinskatten höjs, jobbskatteavdraget rivs upp, arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas, förmögenhetsskatten återinförs, fastighetskatten höjs etc. etc. etc. Att hamna i samma situation som PIIGS gruppen verkar vara de rödgrönas mål.

Nej det är mer av detta som Sverige behöver!

måndag 19 april 2010

Behövs ett ideologiskt budskap?

Jag brukar ofta fundera över ideologiska frågor och huruvida det finns någon betydelse i att som politiker ha någon ideologisk insikt.

Ideologi för mig handlar främst om att finna ett svar på vad som är sant i denna värld, för har man svaret på det då är det svårt att ha fel om vilken politik som är bäst för att göra tillvaron bättre. Ibland har jag faktiskt fått känslan av att för många vänsterpolitiker, som utgår ifrån nihilismen, medvetet eller omedvetet, handlar politik snarare om att i brist på en existerande sanning skapa en sanning. Jag tror att just idéen om att med politiska beslut kunna ändra människan från något den är till något den inte är tyvärr är det mest destruktiva som någonsin fått rot i denna värld.
Vi människor har gång på gång under historien bevisat att vi är födda till att vara fria tänkande individer och att det är i samhällen som drivs av idéen om detta som den största lyckan gått att finna. Så i grund och botten tror jag att svaret ligger någonstans i att om du själv inte har en idé om vart du vill så kommer du aldrig heller att kunna leda någon annan dit. Ur en väljares perspektiv blir ideologin hos dennes politiska företrädare än viktigare, för utan en ideologisk kompass är risken hög att svaret på frågan om vad som är rätt eller fel tar sin bas i denna persons godtycke. Människor som vill ha makt men inte kan förklara varför är enligt mig inga trygga företrädare.

Av denna anledning skriver jag idag en lite mer ideologisk text på Newsmill. Inget jag planerar att göra varje dag, men något jag anser vara viktigt att göra då och då för att visa på att idéerna och ideologin för mig har en självklar plats i politiken.

onsdag 14 april 2010

Vi måste sluta dalta med unga brottslingar

Problemet med samhällets brist på reaktioner mot unga kriminella är en av de frågor som jag brinner för mest. Om man ska ha utgångspunkten att människan är en moralisk varelse som kan bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel, då måste unga kriminella bestraffas kännbart. Görs inte detta, utan att de snarare daltas med och förvandlas till offer enligt gängse vänsterflumideologi som råkar vara gällande inom kriminalvården så kommer vi aldrig att kunna gå mot ett samhälle där rätt är rätt och fel är fel.

Johan Ingerö skriver vettigt om detta på: http://ingero.blogspot.com/2010/04/kaniner-och-kakfarare.html

Här har vi ett varnande exempel på hur illa det är ställt med den moraliska kompassen hos vissa av våra unga medborgare: http://svtplay.se/v/1961481/filmade_nar_de_eldade_upp_kanin