onsdag 14 april 2010

Vi måste sluta dalta med unga brottslingar

Problemet med samhällets brist på reaktioner mot unga kriminella är en av de frågor som jag brinner för mest. Om man ska ha utgångspunkten att människan är en moralisk varelse som kan bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel, då måste unga kriminella bestraffas kännbart. Görs inte detta, utan att de snarare daltas med och förvandlas till offer enligt gängse vänsterflumideologi som råkar vara gällande inom kriminalvården så kommer vi aldrig att kunna gå mot ett samhälle där rätt är rätt och fel är fel.

Johan Ingerö skriver vettigt om detta på: http://ingero.blogspot.com/2010/04/kaniner-och-kakfarare.html

Här har vi ett varnande exempel på hur illa det är ställt med den moraliska kompassen hos vissa av våra unga medborgare: http://svtplay.se/v/1961481/filmade_nar_de_eldade_upp_kanin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar