måndag 19 april 2010

Behövs ett ideologiskt budskap?

Jag brukar ofta fundera över ideologiska frågor och huruvida det finns någon betydelse i att som politiker ha någon ideologisk insikt.

Ideologi för mig handlar främst om att finna ett svar på vad som är sant i denna värld, för har man svaret på det då är det svårt att ha fel om vilken politik som är bäst för att göra tillvaron bättre. Ibland har jag faktiskt fått känslan av att för många vänsterpolitiker, som utgår ifrån nihilismen, medvetet eller omedvetet, handlar politik snarare om att i brist på en existerande sanning skapa en sanning. Jag tror att just idéen om att med politiska beslut kunna ändra människan från något den är till något den inte är tyvärr är det mest destruktiva som någonsin fått rot i denna värld.
Vi människor har gång på gång under historien bevisat att vi är födda till att vara fria tänkande individer och att det är i samhällen som drivs av idéen om detta som den största lyckan gått att finna. Så i grund och botten tror jag att svaret ligger någonstans i att om du själv inte har en idé om vart du vill så kommer du aldrig heller att kunna leda någon annan dit. Ur en väljares perspektiv blir ideologin hos dennes politiska företrädare än viktigare, för utan en ideologisk kompass är risken hög att svaret på frågan om vad som är rätt eller fel tar sin bas i denna persons godtycke. Människor som vill ha makt men inte kan förklara varför är enligt mig inga trygga företrädare.

Av denna anledning skriver jag idag en lite mer ideologisk text på Newsmill. Inget jag planerar att göra varje dag, men något jag anser vara viktigt att göra då och då för att visa på att idéerna och ideologin för mig har en självklar plats i politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar